Er du sikker på du har fået den forsikringsmæssige dækning du har krav på efter din fugt – og svampeskade er anmeldt? Mange har ret til mere.

Forsikringsselskaberne har som udgangspunkt nogle dygtige og kompetente taksatorer, der vurderer den aktuelle skade, herunder fastsætter din erstatning, samt hvilke foranstaltninger der skal foretages for udbedring af skaderne. Men husk, at en taksator er forsikringsselskabets repræsentant.

De har to opgaver

    1. At sikre dig den korrekte erstatning – ifølge dem
    2. Minimere og begrænse forsikringsselskabets erstatning mest muligt

Vi hjælper dig med at få den størst mulige erstatning, som du har krav på, som forsikringstager. Populært sagt, kan man sige, at du outsourcer opgaven til os, hvorefter vi tager dialogen og forhandlingerne med forsikringsselskaberne på dine vegne.

For at styrke din sag og viden om skadens omfang samarbejder vi med branchens førende bygningsingeniører og boligadvokater i fugt og svampeskader. Deres eventuelle honorar er dækket af retshjælpsforsikringen, hvorfor det vil være omkostningsfrit for dig, at benytte deres faglige kompetence og ekspertise.

Vi har mange tilfredse kunder, som mod deres egne oprindelige forventninger, og med vores assistance, har fået den erstatning, som de i forsikringsmæssig stand også var berettiget til.


RFC | Ryesgade 57 | DK - 2100 København Ø | T +45 2444 0856 | info@rfc-dk.dk
| CVR 27 10 28 83 |