RÅDGIVNING

FORSIKRING

CONSULTING

RÅDGIVNING

FORSIKRING

CONSULTING

RÅDGIVNING

FORSIKRING

CONSULTING

RÅDGIVNING

FORSIKRING

CONSULTING

Forsikringsrådgivning i fugt- & svampeskader

For alle er det en stor og glædelig begivenhed, når man erhverver sit nye hus eller ejendom, som skal danne rammen om den familiemæssige fremtid.

Desværre rammes mange boligejere, både nye som eksisterende af fugt -og svampeskader af forskellig karakter. Dette kan have store alvorlige konsekvenser, såvel økonomiske, men ikke mindst på det menneskelige plan.

Adskillige boligejere oplever og føler ulykkeligvis, at når skaden er sket og konstateret, at de kommer i klemme mellem deres respektive forsikringsselskab og de mange uforståelige forsikringsbetingelser. Herunder hvilken erstatning de reelt er berettiget til.

Forsikringsselskaberne har som udgangspunkt nogle dygtige og kompetente taksatorer, der vurderer den aktuelle skade, herunder fastsætter erstatningsbeløbet, samt hvilke foranstaltninger der skal foretages for udbedring af skaderne. Dog bør man huske, at en taksator er forsikringsselskabets repræsentant, der naturligvis har til opgave at sikre kunden, den for dem korrekte erstatning – men i samme forbindelse at minimere samt begrænse forsikringsselskabets erstatningsudbetaling mest muligt.

Det er netop her, vi kommer ind i billedet.

Mange kunder oplever det som en utrættelig, uoverskuelig og frustrerende kamp mod forsikringsselskabet, herunder har mange naturligvis ikke både tiden og energien samt den fornødne forsikringsmæssige indsigt, der sikrer dem den optimale og korrekte erstatning.

Vi har mange års erfaring og ekspertise med disse typer sager. Vi er helt og fuldt ud kundens repræsentant i forhold til forsikringsselskaberne, og har alene til opgave at varetage og sikre kunden, den størst mulige erstatning, som de har krav på. Populært sagt, kan man sige, at kunden outsourcer opgaven til os, hvorefter vi tager dialogen og forhandlingerne med forsikringsselskaberne på kundens vegne.

Vi stiller vores forsikringsmæssige viden og ekspertise til rådighed. Herudover samarbejder vi med branchens førende bygningsingeniører og boligadvokater. Deres eventuelle honorar er dækket af retshjælpsforsikringen, hvorfor det vil være omkostningsfrit for kunden, at benytte sig af deres faglige kompetence og ekspertise.

Vi har mange tilfredse kunder, som mod deres egne oprindelige forventninger, og med vores assistance, har fået den erstatning, som de i forsikringsmæssig stand også var berettiget til. Kan vi hjælpe dig? Vi står til enhver tid til rådighed for en uforpligtende snak om din sag, og vi glæder os til at sikre dig en god og for alle parter, en tilfredsstillende og optimal løsning.


RFC | Ryesgade 57 | DK - 2100 København Ø | T +45 2444 0856 | info@rfc-dk.dk
| CVR 27 10 28 83 |